پروژه های انجام شده

لیست تعدادی از دستگاهای نصب شده

ردیف نام خریدار مدل توان شهر مجموعه
1 مهندس رضایت شهرک آزمایش  کامینز 70 اصفهان شرکت های ساختمانی  
2 شهرداری زرین شهر  پرکینز 110 اصفهان شرکت های ساختمانی 
3 شهرداری زرین شهر پرکینز 400 اصفهان شرکت های ساختمانی 
4 شهرداری زیبا شهر کامینز 330 مبارکه شرکت های ساختمانی
5 شهرداری زیبا شهر کامینز 110 مبارکه شرکت های ساختمانی
6 آقای فیروزیان - لئوتکنیک پرکینز 110 رشت شرکت های ساختمانی 
7 شهرداری ساوه  کامینز 200 ساوه شرکت های ساختمانی 
8 مجموعه فرهنگی کامینز 44 کرمانشاه شرکت های ساختمانی 
9 شرکت شلکا  کامینز 200 کرج شرکت های ساختمانی 
10 شهربازی شهریار  کامینز 300 کرج شرکت های ساختمانی 
11 منزل مسکونی عباس آباد یک دستگاه دیزل +تابلو  کامینز 70 اصفهان شرکت های ساختمانی 
12 شرکت سامان اسکان نقش جهان دوئیتس 200 اصفهان شرکت های ساختمانی 
13 شهرداری شهرکرد ولوو 116 شهرکرد شرکت های ساختمانی 
14 شهرداری منطقه 14 موتور جوش لمباردینی 10 اصفهان شرکت های ساختمانی 
15 نقش گستر عمران کامینز 710 گیلان شرکت های ساختمانی
16 پارکینگ چند طبقه شهرداری  کامینز 200 کرج شرکت های ساختمانی 
17 شهربازی شادی آفرین سپاهان-شهر رویاها ام تی یو 300 اصفهان شرکت های ساختمانی 
18 شهربازی شادی آفرین سپاهان-شهر رویاها ام تی یو 300 اصفهان شرکت های ساختمانی 
19 منزل مسکونی ملاصدرا کامینز 110 اصفهان شرکت های ساختمانی 
20 بنیاد شهید کرمانشاه پرکینز 275 کرمانشاه شرکت های ساختمانی 
21 باشگاه بهشت کامینز 60 اصفهان شرکت های ساختمانی 
22 توسعه صنعتی گنج صفه ( رستوران زاگرس ) کامینز 110 اصفهان شرکت های ساختمانی 
23 بیمارستان   240 سنندج شرکت های ساختمانی 
24 هتل ماهان یک دستگاه دیزل+کاناپی کامینز 110 اصفهان شرکت های ساختمانی 
25 شرکت ایثار سپاهان کامینز 206 اصفهان شرکت های ساختمانی 
26 منزل مسکونی ملاصدرا کامینز 150 اصفهان شرکت های ساختمانی 
27 تعاونی مسکن کامینز 150 کرمان شرکت های ساختمانی 
28 بوم مشهد  ولوو 385 مشهد شرکت های ساختمانی 
29 بوم مشهد  ولوو 240 مشهد شرکت های ساختمانی 
30 نظام مهندسی فارس  کامینز 200 فارس شرکت های ساختمانی 
31 آجر بهار یک ولوو 500 تبریز شرکت های ساختمانی 
32 آقای نظارتی  کامینز 110 اصفهان شرکت های ساختمانی 
33 آقای حسین پور  کامینز 200 کاشان شرکت های ساختمانی 
34 آقای حسین پور  کامینز 200 کاشان شرکت های ساختمانی 
35 آقای حسین پور کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی 
36 آقای حسین پور کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی 
37 آقای حسین پور کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی 
38 آقای حسین پور کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی 
39 آقای حسین پور  کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی 
40 آقای حسین پور  کامینز 330 کاشان شرکت های ساختمانی
41 آپادانا نگین قشم کامینز 550 قشم شرکت های ساختمانی
42 آپادانا نگین قشم کامینز 550 قشم شرکت های ساختمانی
43 آپادانا نگین قشم کامینز 550 قشم شرکت های ساختمانی
44 آپادانا نگین قشم کامینز 220 قشم شرکت های ساختمانی
45 مقاوم کار کامینز 44 اصفهان شرکت های ساختمانی
46 شرکت مهندسی و مشاوره بینا ولوو 275 تهران شرکت های ساختمانی
47 زیبا نمای شهر کامینز 150 گرمسار شرکت های ساختمانی
48 توسعه عمران نایین کهلر 17 نایین شرکت های ساختمانی
49 سرند گلوبال کامینز 400 گرگان شرکت های ساختمانی
50 سرند گلوبال کامینز 400 گرگان شرکت های ساختمانی
51 سرند گلوبال کامینز 1100 گرگان شرکت های ساختمانی
52 سرند گلوبال کامینز 1130 گرگان شرکت های ساختمانی
53 الموت(مترو اصفهان) کامینز 1030 اصفهان شرکت های ساختمانی
54 الموت(مترو اصفهان) کامینز 1030 اصفهان شرکت های ساختمانی
55 الموت(مترو اصفهان) کامینز 1030 اصفهان شرکت های ساختمانی
56 هتل پارت کامینز 175 اصفهان شرکت های ساختمانی
57 ساختمانی و راهسازی آژند آسا دوئیتس 68 اراک شرکت های ساختمانی
58 کمیته امداد امام خمینی ولوو 200 اصفهان شرکت های ساختمانی
59 جهاد کشاورزی چهار محال کامینز 110 شهرکرد شرکت های ساختمانی
60 جهاد کشاورزی  ولوو 710 کردستان شرکت های ساختمانی
61 جهاد نصر تهران کامینز 350 تهران شرکت های ساختمانی
62 فراگیر عمران کرمان کامینز 200 کرمان شرکت های ساختمانی
63 فرمانداری مبارکه ولوو 227 مبارکه شرکت های ساختمانی
64 سازه های فلزی آبادان مارلی 385 آبادان شرکت های ساختمانی
65 الکترو سادات (استانداری خراسان) ولوو 55 بیرجند شرکت های ساختمانی
66 مسکن مهر کامینز 150 یاسوج شرکت های ساختمانی
67 سرمایه گذاری مسکن شمال 11 دستگاه 110-350 چالوس شرکت های ساختمانی
68 فراگیر عمران کرمان پرکینز 70 کرمان شرکت های ساختمانی
69 نصیر عمران کامینز 150 تهران شرکت های ساختمانی
70 الماس راه جنوب کامینز 220 خوزستان شرکت های ساختمانی
71 آقای بناب تبریز کامینز 70 تبریز شرکت های ساختمانی
72 سرمایه گذاری سارا ،ایمان ، مجد پرکینز 550 مشهد شرکت های ساختمانی
73 سرمایه گذاری سارا ،ایمان ، مجد ولوو 2*275 مشهد شرکت های ساختمانی
74 سرمایه گذاری سارا ،ایمان ، مجد پرکینز 4*275 مشهد شرکت های ساختمانی
75 سرمایه گذاری سارا ،ایمان ، مجد ولوو 2*220 مشهد شرکت های ساختمانی
76 توسعه و نوسازی هدایت  پرکینز 2*650 اصفهان شرکت های ساختمانی
77 اداره مالیاتی ایلام ولوو 110 ایلام شرکت های ساختمانی
78 نگین کاوه بهبهان  کامینز 70 خوزستان شرکت های ساختمانی
79 شورای نگهبان استان البرز کامینز 70 کرج شرکت های ساختمانی
80 آبرود شمال ولوو 350 گیلان شرکت های ساختمانی
81 مجتمع شیر و گوشت علی نقیان  کامینز 110 اصفهان صنایع غذایی
82 مجتمع شیر و گوشت علی نقیان کامینز 250 اصفهان صنایع غذایی
83 مجتمع شیر و گوشت علی نقیان کامینز 250 اصفهان صنایع غذایی
84 صنایع کندوان   150 سپیدان صنایع غذایی
85 لاج درخشان ام تی یو 450 لاهیجان صنایع غذایی
86 مزرعه گرگانی ولوو 275 گرگان صنایع غذایی
87 مزرعه گرگانی ولوو 400 گرگان صنایع غذایی
88 ماکیان مهر پرکینز 1100 گنبد صنایع غذایی
89 کشتارگاه پیگیر کامینز 55 گرگان صنایع غذایی
90 نشاگستر پرکینز 1250 قزوین صنایع غذایی
91 مرغ پر طلایی کامینز 70 گیلان صنایع غذایی
92 تکدانه پرکینز 880 تهران صنایع غذایی
93 دام و طیور گرگانی ولوو 300 گرگان صنایع غذایی
94 نوش آفرین کامینز 160 گیلان صنایع غذایی
95 قزل آلای مه چشمه ولوو 150 مازندران صنایع غذایی
96 کشتارگاه جنگل دلند پرکینز 1110 گرگان صنایع غذایی
97 مهر جوجه نور کامینز 275 امل صنایع غذایی
98 پرورش ماهی قرل چشمه کامینز 55 مازندران صنایع غذایی
99 پرورش ماهی مارلی 160 مازندران صنایع غذایی
100 مهرنوش قائم ولوو 350 مازندران صنایع غذایی
101 مجتمع تولیدی جهان مرغ ام تی یو 400 لاهیجان صنایع غذایی
102 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان پرکینز 70 اصفهان صنایع غذایی
103 مرغوب خوراک کامینز 150 قم صنایع غذایی
104 مرغداری جواد مزرعه تکنوژن  110 سوسنگرد صنایع غذایی
105 مرغداری امام حسین کامینز 110 سوسنگرد صنایع غذایی
106 مرغداری نجفی  کامینز 55 اصفهان صنایع غذایی
107 شیر پاستوریزه زرد کوه پرکینز 55 شهرکرد صنایع غذایی
108 نیکو طعم کامینز 300 اصفهان صنایع غذایی
109 پرورش ماهی پرهیزکار کامینز 150 ساری صنایع غذایی
110 پرورش ماهی پرهیزکار کامینز 250 ساری صنایع غذایی
111 آقای عمادی کامینز 110 گرگان صنایع غذایی
112 آذین گچ کامینز 55 اصفهان شرکت های صنعتی  
113 سیمان اصفهان کامینز 33 اصفهان شرکت های صنعتی
114 فولاد چنگ پرکینز 15 اصفهان شرکت های صنعتی
115 سیمان سبزوار یک دستگاه دیزل +تابلو کامینز 200 سبزوار شرکت های صنعتی
116 پتروفناوران اسپادانا دوئیتس 70 اصفهان شرکت های صنعتی
117 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 300 تهران شرکت های صنعتی
118 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 300 تهران شرکت های صنعتی
119 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 300 تهران شرکت های صنعتی
120 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 300 تهران شرکت های صنعتی
121 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 300 تهران شرکت های صنعتی
122 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 275 تهران شرکت های صنعتی
123 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران  ولوو 275 تهران شرکت های صنعتی
124 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 275 تهران شرکت های صنعتی
125 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 275 تهران شرکت های صنعتی
126 آب و فاضلاب جنوب شرق تهران ولوو 275 تهران شرکت های صنعتی
127 آب و فاضلاب مشهد کامینز 1250 مشهد شرکت های صنعتی
128 پمپ کرمان کامینز 70 کرمان شرکت های صنعتی
129 کرمان سنج   140 کرمان شرکت های صنعتی
130 مجتمع پلاستیک  کامینز 330 طبرستان شرکت های صنعتی
131 فولاد  پرکینز 70 هرمزگان شرکت های صنعتی
132 فولاد سازان عصر تاوریژ گسکور 1400 تبریز شرکت های صنعتی
133 فولاد صبا نور کامینز 825 همدان شرکت های صنعتی
134 سهند انرژی توان پرکینز 200 تهران شرکت های صنعتی
135 آجرپزی تبریز ولوو 500 تبریز شرکت های صنعتی
136 آجر طلائی مارلی 750 کرمان شرکت های صنعتی
137 پارس بوتیل  ام تی یو 700 یزد شرکت های صنعتی
138 بهرریز ملا احمدی کامینز 110 عسلویه شرکت های صنعتی
139 پمپ کرمان کامینز 145 کرمان شرکت های صنعتی
140 نیرو پارسه یک دستگاه دیزل+کاناپی پرکینز 400 تهران شرکت های صنعتی
141 کلر پلاستیک کامینز 550 اصفهان شرکت های صنعتی
142 تعاونی مصرف کنندگان فولاد مبارکه کامینز 206 اصفهان شرکت های صنعتی
143 اسید گستر اسپادان کامینز 350 اصفهان شرکت های صنعتی
144 آسفالت زرین سپاهان ولوو 270 اصفهان شرکت های صنعتی
145 کوثر بافت دوئیتس 400 اصفهان شرکت های صنعتی
146 توان باطری ولوو 550 تهران شرکت های صنعتی
147 هتل لاله ولوو 415 کیش شرکت های صنعتی
148 ایران اسپیرال کامینز 200 اصفهان شرکت های صنعتی
149 کاشی رویال کامینز 1700 اصفهان شرکت های صنعتی
150 کاشی گرانیت آریا ام تی یو 700 یزد شرکت های صنعتی
151 اجلاس سران کامینز 1700 کیش شرکت های صنعتی
152 اجلاس سران کامینز 1700 کیش شرکت های صنعتی
153 داده پرداز کامینز 360 تهران شرکت های صنعتی
154 آب منطقه ای کامینز 270 سیستان و بلوچستان شرکت های صنعتی
155 آب منطقه ای کامینز 270 سیستان و بلوچستان شرکت های صنعتی
156 آب منطقه ای کامینز 270 سیستان و بلوچستان شرکت های صنعتی
157 آب منطقه ای کامینز 710 سیستان و بلوچستان شرکت های صنعتی
158 ری آب کامینز 55 اصفهان شرکت های صنعتی
159 تکادو دوئیتس 483 اصفهان شرکت های صنعتی
160 ریز موج سیستم ولوو 550 اصفهان شرکت های صنعتی
161 ریز موج سیستم ولوو 550 اصفهان شرکت های صنعتی
162 ریز موج سیستم ولوو 550 اصفهان شرکت های صنعتی
163 ریز موج سیستم ولوو 550 اصفهان شرکت های صنعتی
164 کاشی زمرد ولوو 550 بافق شرکت های صنعتی
165 کاشی زرین پرکینز 880 خراسان شرکت های صنعتی
166 ذغالشویی پرکینز 880 طبس شرکت های صنعتی
167 ذغالشویی پرکینز 880 طبس شرکت های صنعتی
168 گلبافت کامینز 1030 اصفهان شرکت های صنعتی
169 پارس فرا آشتیان سپاهان کامینز 206 اصفهان شرکت های صنعتی
170 توزیع برق اصفهان پرکینز لایت تاور اصفهان شرکت های صنعتی
171 پارسیان پارت پاسارگاد کامینز 1130 دلیجان شرکت های صنعتی
172 مهران گستر اسپادانا پرکینز 55 قائم شهر  شرکت های صنعتی
173 مهداد سیستم طبرستان پرکینز 150 مازندران شرکت های صنعتی
174 جایگاه CNG هاشمی کامینز 70 قائم شهر  شرکت های صنعتی
175 پمپ بنزین کلبادی کامینز 70 مازندران شرکت های صنعتی
176 آجر قپانچی کامینز 400 اصفهان شرکت های صنعتی
177 پمپ بنزین بادرود پرکینز 55 بادرود شرکت های صنعتی
178 شرکت توزیع برق استان اصفهان ولوو 500 اصفهان شرکت های صنعتی
179 شرکت توزیع برق استان اصفهان ولوو 350 اصفهان شرکت های صنعتی
180 شرکت توزیع برق استان اصفهان پرکینز 230 اصفهان شرکت های صنعتی
181 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان پرکینز 275 اصفهان شرکت های صنعتی
182 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان لایت تاور 10 اصفهان شرکت های صنعتی
183 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان پرکینز 550 اصفهان شرکت های صنعتی
184 معدن مرمریت سروستان کامینز 350 اصفهان شرکت های صنعتی
185 معدن مرمریت سروستان یان مار 16 اصفهان شرکت های صنعتی
186 معدن سنگ سروستان کامینز 250 نطنز شرکت های صنعتی
187 معدن سنگ سروستان پرکینز 22 نطنز شرکت های صنعتی
188 معدن سنگ سروستان پرکینز 400 نطنز شرکت های صنعتی
189 معدن سنگ جان دیر  22 اصفهان شرکت های صنعتی
190 سنگ گلگهر کامینز 30 سیرجان  شرکت های صنعتی
191 سنگ گلگهر اویکو 70 سیرجان  شرکت های صنعتی
192 معدن کسری  مارلی 330 اصفهان شرکت های صنعتی
193 معدن گلزار ام تی یو 300 اصفهان شرکت های صنعتی
194 امین شیمی کامینز 110 اصفهان شرکت های صنعتی
195 شایان مهر پرکینز 550 اصفهان شرکت های صنعتی
196 خمیر کاغذ اترک کامینز 400 شهرکرد شرکت های صنعتی
197 خمیر کاغذ اترک کامینز 150 شهرکرد شرکت های صنعتی
198 اجر پزی باریک ولوو 710 تبریز شرکت های صنعتی
199 پروفیل پارس کامینز 550 تهران شرکت های صنعتی
200 مس فلزرنگین  کامینز 330 کرمان شرکت های صنعتی
201 آسیا صنعت یزد پرکینز 400 یزد شرکت های صنعتی
202 شایان تکنیک کامینز 55 مشکین شهر شرکت های صنعتی
203 کمر کوه گهر پرکینز 200 اصفهان شرکت های صنعتی
204 اهواز پایا ولوو 450 اهواز شرکت های صنعتی
205 پترو شیمی اصفهان کامینز 38 اصفهان شرکت های صنعتی
206 آرمان طلائی سپاهان مارلی 48 اصفهان شرکت های صنعتی
207 کاشی نائین کامینز 1030 نائین شرکت های صنعتی
208 پارسیان لیف  پاسارگاد ولوو 710 دلیجان شرکت های صنعتی
209 فولاد امیر کبیر کاشان پرکینز 80 کاشان شرکت های صنعتی
210 پایه سازی برق ویسی ولوو 220 خوزستان شرکت های صنعتی
211 شرکت بهاریس  کامینز 110 دهق اصفهان شرکت های صنعتی
212 امیا پارس ولوو 385 خرم آباد شرکت های صنعتی
213 لنج یدک کش  پرکینز 200 خرمشهر شرکت های صنعتی
214 لنج یدک کش  کامینز 110 خرمشهر شرکت های صنعتی
215 صفا فولاد مارلی 28 دستگاه اصفهان شرکت های صنعتی
216 صفا فولاد دیزل پمپ 4 دستگاه اصفهان شرکت های صنعتی
217 مهندسی مشاور بینا ولوو 275 اهواز شرکت های صنعتی
218 موسسه شهید زین الدین ولوو 532 اصفهان صنایع نظامی
219 موسسه شهید زین الدین ولوو 200 اصفهان صنایع نظامی
220 موسسه شهید زین الدین کامینز 400 اصفهان صنایع نظامی
221 موسسه شهید زین الدین کامینز 110 اصفهان صنایع نظامی
222 سامانه دفاعی ( 400 هرتز ) دوئیتس 80 تهران صنایع نظامی
223 صنایع دفاع اصفهان کامینز 1675 اصفهان صنایع نظامی
224 موسسه شهید زین الدین یک دستگاه دیزل+کاناپی دوئیتس 200 اصفهان صنایع نظامی
225 موسسه شهید زین الدین پرکینز 140 اصفهان صنایع نظامی
226 موسسه شهید زین الدین کامینز 70 اصفهان صنایع نظامی
227 پالایشگاه پرکینز 80 اصفهان صنایع نفت و گاز
228 پالایشگاه پرکینز 80 اصفهان صنایع نفت و گاز
229 پالایشگاه پرکینز 80 اصفهان صنایع نفت و گاز
230 پالایشگاه پرکینز 80 اصفهان صنایع نفت و گاز
231 ناردیس پرکینز 75 گچساران صنایع نفت و گاز
232 ناردیس  ام تی یو  1250 گچساران صنایع نفت و گاز
233 پالایشگاه نفت کامینز 70 اصفهان صنایع نفت و گاز
234 پالایشگاه کامینز 550 اصفهان صنایع نفت و گاز
235 نارگان کامینز 1250 هرمزگان صنایع نفت و گاز
236 لاوان لیستر 25 هرمزگان صنایع نفت و گاز
237 نارگان  ام تی یو  1250 هرمزگان صنایع نفت و گاز
238 پروژه امام موسی کاظم (حاج آقا مکارم شیرازی) پرکینز 550 قم مراکز آموزشی
239 پروژه امام موسی کاظم (حاج آقا مکارم شیرازی) پرکینز 550 قم مراکز آموزشی
240 پروژه امام موسی کاظم (حاج آقا مکارم شیرازی) پرکینز 550 قم مراکز آموزشی
241 پروژه مولی الموحدین (حاج آقا مکارم شیرازی) ولوو 125 شیراز مراکز آموزشی
242 پروژه مرکز شیعه شناسی (حاج آقا مکارم شیرازی) ولوو 350 قم مراکز آموزشی
243 دانشگاه پیام نور کامینز 150 اصفهان مراکز آموزشی
244 دانشگاه آزاد کامینز 350 مبارکه مراکز آموزشی
245 دانشگاه صنعتی کامینز 1030 اصفهان مراکز آموزشی
246 دانشگاه صنعتی ولوو 220 اصفهان مراکز آموزشی
247 دانشگاه نی ریز ولوو 145 شیراز مراکز آموزشی
248 دانشکده زیست اصفهان مان 825 اصفهان مراکز آموزشی
249 تعاونی آموزش و پرورش ناحیه 2 کامینز 110 اصفهان مراکز آموزشی
250 دانشگاه اصفهان پرکینز 88 اصفهان مراکز آموزشی
251 رویین بنا(دانشگاه اصفهان) مان 825 تهران مراکز آموزشی
252 شرکت سپیدار برج-بیمارستان کنگاور پرکینز 275 کنگاور مراکز آموزشی
253 رادیولژی مرکزی گرگانی ام تی یو 300 گرگان مراکز درمانی
254 دانشگاه علوم پزشکی کامینز 180 جهرم مراکز درمانی
255 بیمارستان حجتیه اصفهان پرکینز 650 اصفهان مراکز درمانی
256 بیمارستان حجتیه اصفهان پرکینز 650 اصفهان مراکز درمانی
257 مرکز تحقیقات بیماری گوارش کبد کامینز 700 تهران مراکز درمانی
258 بهزیستی کامینز 206 اصفهان مراکز درمانی
259 شبکه بهداشت بانه کامینز 275 کردستان مراکز درمانی
260 بیمارستان  شا زند پرکینز 275 اراک مراکز درمانی
261 بیمارستان سید الشهدا پرکینز 670 اصفهان مراکز درمانی
262 بیمارستان سید الشهدا پرکینز 670 اصفهان مراکز درمانی
263 دارو سازی شفا ولوو 450 تهران مراکز درمانی
264 بیمارستان امین پرکینز 660 اصفهان مراکز درمانی
265 بیمارستان امین پرکینز 660 اصفهان مراکز درمانی
266 بیمارستان فوق تخصصی آمل پرکینز 900 آمل مراکز درمانی
267 بهکار انجام ولوو 275 تهران مراکز درمانی
268 بیمارستان چالوس پرکینز 650 چالوس مراکز درمانی
269 بیمارستان چالوس پرکینز 650 چالوس مراکز درمانی
270 بیمارستان خیریه حضرت رسول کامینز 200 خمینی شهر مراکز درمانی
271 دارالشفاء حضرت مرضیه  پرکینز 550 اصفهان مراکز درمانی
272 دانشگاه علوم پزشکی  کامینز 150 اصفهان مراکز درمانی